KARLOVY VARY
Město založené Karlem IV. si dodnes udržuje pověst lázní, jež patří k nejkrásnějším a nejcharismatičtějším. Na filmový festival přijíždějí hollywoodské hvězdy, pacienti z celého světa si zde léčí jaterní, žaludeční a střevní choroby. Město proslavili i zdejší skláři a výrobci porcelánu.